آموزش سنتور

دوستان عزیز :

آموزش سنتور به شیوه و سبک استاد فرامرز پایور به ترتیب کتابهای ذیل انجام          می گردد:

1- دستور سنتور

2-دوره ابتدایی

3- چهار دوره سنتور (نوشته استاد ابوالحسن صبا)

4-دوره چپ کوک

/ 0 نظر / 12 بازدید